Cii Ștef Florian Oradea (Cabinet Individual De Insolventa Ștef Florian)

Concordat Preventiv.
Măsură de reorganizare a activității debitorului în vederea acoperirii datoriilor către creditor pentru a putea preveni insolvența.

Mandat Ad-hoc.
Scopul acestei proceduri este realizarea unei înțelegeri între pentru a se putea depăși starea de dificultate în care se află intreprinderea.

Program de diminuare a costurilor(Cost Cutting Programe).
*Prin aceste măsuri se urmărește depășirea stării de dificultate a intreprinderii, salvgardarea intreprinderii, păstrarea locurilor de muncă, acoperirea creanțelor, etc., prin proceduri amiabile de renegociere a creanțelor sau a condițiilor acestora.

Reorganizare.

Luarea tuturor măsurilor pentru ca debitorul să poată reintra în activitatea comercială.

Examinarea situației economice a debitorului
Perspective de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului
Program de plată a creanțelor
Etc.
Faliment
Lichidare voluntară

     Administrare profil Cii Ștef Florian Oradea (Cabinet Individual De Insolventa Ștef Florian)
    Fii primul in categoria afaceri si finante/asistenta juridica/avocati de la 5 lei/luna - vezi oferta Oradea OnLine