Serviciu Extern SSM si PSI Oradea (Funie Danut PFA)

Serviciu extern de prevenire si protectie Funie Danut PFA
Prestari servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si PSI (Situatii de Urgenta)
A) Servicii oferite in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, pe care orice angajator este obligat sa le realizeze, conform Legii Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006 si Normelor metodologice 1425/2006 de aplicare a legii:
1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca (meserie)
2. Elaborarea planului de prevenire si protectie post evaluare
3. Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice unitatii respective pentru fiecare loc de munca
4. Intocmirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului
5. Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului
6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire (instruirea introductiv-generala la angajare, instruirea la locul de munca, instruirea periodica), stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, a duratei sedintei de instruire pentru fiecare faza de instruire, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea instruirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii
9. Intocmirea setului complet de decizii pe care trebuie sa le emita angajatorul in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca, dintre care amintim:
- Decizie privind stabilirea responsabilitatilor pe linie de SSM cu activitatile prevazute de Legea 319/2006
- Decizie privind stabilirea procedurilor si modului de efectuare a instructiunilor pe linie de SSM (instruirea introductiv-generala, la locul de munca si instruirea periodica), cine efectueaza instruirea, durata instruirii si periodicitatea acestora
- Decizie privind numirea si responsabilitatile conducatorilor locurilor de munca pe linie de SSM, precum si pentru organizarea acordarii primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, informarii lucratorilor
- Decizie privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
- Decizie privind numirea lucratorului care aplica masurile de prim ajutor, inlocuitorului acestuia, responsabilitati
- Decizie privind masurile ce trebuie luate pe timpul perioadelor caniculare
- Decizie privind masurile ce trebuie luate pe perioada cu temperaturi foarte scazute
- Decizie privind situatiile de pericol grav si iminent de accidente
10. Intocmirea dosarului cu organizarea acordarii primului ajutor in cadrul unitatii, care va cuprinde 12 tematici pentru acordarea primului ajutor pentru situatiile cele mai frecvente
11. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui
12. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107
13. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
14. Efectuarea controalelor interne la locul de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora
15. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
16. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177
17. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177
18. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin(1) lit.d) din lege
19. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

B) Servicii oferite in domeniul PSI (Situatii de Urgenta) pe care orice angajator este obligat sa le realizeze conform Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, Legii 481/2004 privind protectia civila.
- intocmirea dosarului in vederea obtinerii Autorizatiei de functionare de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Crisana)
- intocmirea dosarului cu decizii in domeniul PSI pe care angajatorul este obligat sa le emita
- intocmirea tematicilor de instruire si efectuarea instruirilor pentru cele trei faze de instruire (la angajare, la locul de munca, si instruirea periodica)
- intocmirea instructiunilor specifice de PSI pentru fiecare loc de munca
- intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta, a planului de interventie, planului de evacuare
- intocmirea instructiunilor specifice domeniului PSI (masuri pentru sezonul rece, pentru perioade caniculare, exercitii si aplicatii de interventie, evacuare, salvare, efectuate cu personalul la locul de munca, precum si alte reguli si masuri specifice acestui domeniu)

D-voastra aveti posibilitatea de a solicita Oferta de pret pentru toate serviciile oferite sau puteti selecta si solicita Oferta de pret doar pentru serviciile de care aveti nevoie sa va fie prestate in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si PSI (Situatii de Urgenta).
Serviciile vor fi prestate in timpul cel mai scurt si pe baza de contract ferm incheiat intre beneficiar si prestator.

Date de contact:
Evaluator si Conducator Serviciu Extern
Ing. Funie Danut
Telefon: 0745639160
E-mail: dan.funie@yahoo.ro

     Administrare profil Serviciu Extern SSM si PSI Oradea (Funie Danut PFA)
    Fii primul in categoria servicii/diverse de la 5 lei/luna - vezi oferta Oradea OnLine