Anunt de finalizare a proiectului

Publicat la: 14 Dec 2022

Comuna Tămășeu anunță finalizarea proiectului cu titlul „Achiziția de echipamente de protecție în vederea desfășurării activității didactice pentru gestionarea situației de pandemie în comuna Tămășeu”, COD SMIS 145243 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de covid-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific - 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de covid-19 si al consecintelor sale sociale, consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitare de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate.

Perioada de implementare este de 27 de luni, respectiv între 01.10.2020 – 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară în comuna Tămășeu.

Proiectul are ca rezultat final dotarea unităților de învățământ preuniversitare de stat din comuna Tămășeu: Gradinita cu program normal nr.3 Parhida, Gradinita cu Program normal Tamaseu, Gradinita cu program prelungit Tamaseu, Scoala Gimnaziala nr. 1 Tamaseu, cu echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 657.630,61 Lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 657.480,61 Lei din care: valoarea totală nerambursabilă din FEDR-REACT-EU 657.480,61 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 0,00 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 0,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 150,00 Lei.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Tămășeu, jud. Bihor, cod postal 417056

Telefon 0259-458.553, FAX: 0259-458.580, E-mail: primaria@tamaseu.ro

Persoană de contact: Matyi Miklos, manager de proiect