Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicat la: 08 Dec 2022

S.C. LEM RESOURCES S.R.L. titular al proiectului PROGRAM DE CERCETARE GEOLOGICĂ ANUL 1 – EXECUȚIA UNOR ȘANȚURI DE PROSPECȚIUNE GEOLOGICĂ PE O SUPRAFAȚĂ DE 210 MP”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*): nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul ”PROGRAM DE CERCETARE GEOLOGICĂ ANUL 1 – EXECUȚIA UNOR ȘANȚURI DE PROSPECȚIUNE GEOLOGICĂ PE O SUPRAFAȚĂ DE 210 MP”, situat în localitatea Criștioru de Jos - extravilan, comuna Criștioru de Jos, nr.topografic 4282/1, județul Bihor, cod cadastral IV -1.81.7 TRONSON II VALEA ARIEȘUL MIC.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588, în zilele de luni-vineri, între orele 8- 16 şi la sediul titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.