Comuna Curățele anunță finalizarea proiectului cu titlul “Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Curățele”

Publicat la: 16 Jun 2023

Comuna Curățele anunță finalizarea proiectului cu titlul Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Curățele, COD SMIS 143557 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de covid-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea - 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de covid-19 si al consecintelor sale sociale, consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitare de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2.

Perioada de implementare este de 27 de luni, respectiv între 01.10.2020 – 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea capacitaþii sistemului educațional din comuna Curățele de a desfasura activitate didactică și în contextul crizei pandemice

Proiectul are ca rezultat final dotarea unităților de învățământ preuniversitare de stat din comuna Răbăgani: Scoala Gimnaziala nr.1 Curățele, Grădinița cu program prelungit Curățele, Gradinita nr. 2 Curățele, cu echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 338.592,33 Lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 337.592,34 Lei din care: valoarea totală nerambursabilă din FEDR-REACT-EU 337.592,34 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 0,00 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 0,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 999,99 Lei.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Curățele, jud. Bihor, cod postal 417220

Telefon 0359 235661, FAX: 0359 235657, E-mail: primaria.curatele@cjbihor.ro

Reprezentant legal: Mocioran Teodor, primar