Finalizarea proiectului cu titlul „ Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Biharia”

Publicat la: 15 May 2023

Comuna Biharia anunță finalizarea proiectului cu titlul „ Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Biharia”, COD SMIS 2014+ 143595 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de covid-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific - 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de covid-19 si al consecintelor sale sociale, consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitare de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate.

Perioada de implementare este de 33 de luni, respectiv între 30.10.2020 – 30.06.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară în comuna Biharia.

Proiectul are ca rezultat final dotarea unităților de învățământ preuniversitare de stat din comuna Biharia: Școala gimnazială "Gaspar Andras" (Strada Cetății nr. 143, Localitatea: Biharia, Cod poștal: 417050, Județul: Bihor), Grădinița cu program normal nr.1 (Strada Szent Peter nr. 54, Localitatea: Biharia, Cod poștal: 417050, Județul: Bihor), Grădinița cu program prelungit nr.2 (Strada Piața Bisericilor nr. 1, Localitatea: Biharia, Cod poștal: 417050, Județul: Bihor), Școala primară "Csokonai Vitez Mihaly" (Strada Principală nr. 178, Localitatea: Cauaceu, Cod poștal: -, Județul Bihor), Grădinița cu program normal "Szamoca" (Strada Principală nr. 175, Localitatea Cauaceu, Cod poștal: -, Județul Bihor), cu echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.007.724,61 Lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.007.724,61 Lei din care: valoarea totală nerambursabilă din FEDR-REACT-EU 1.007.724,61 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 0,00 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 0,00 lei.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Biharia, jud. Bihor, cod postal 417050

Telefon 0259-369.716, E-mail: secretariat@comunabiharia.ro