Modificări aduse sistemului fiscal în 2023

Publicat la: 27 Mar 2023

Cetăţenii şi companiile active pe teritoriul României au obligaţii fiscale care sunt reglementate permanent în funcţie de fluctuaţiile economice. De asemenea, bugetul de stat se realizează printr-un sistem de colectare, funcţional tot în baza legilor şi reglementărilor fiscale în vigoare. Sistemul fiscal reprezintă astfel un ansamblu de legi şi reglementări, absolut necesar pentru a se menţine un buget de stat echilibrat.

Ce cuprinde sistemul fiscal

Sistemul fiscal al României cuprinde taxe, impozite şi accize. Taxele reprezintă principala sursă de finanţare a serviciilor şi facilităţilor publice. Printre serviciile publice pentru care se impun taxe,  pot fi enumerate educaţia, sănătatea, infrastructura sau  apărarea naţională.  

În funcţie de serviciile oferite, există mai multe tipuri de taxe, printre care pot fi amintite taxe pentru eliberarea de avize, certificate şi autorizaţii sau taxa de drum. Taxele se plătesc doar dacă se solicită serviciul respectiv. 

Impozitele sunt însă contribuţii băneşti obligatorii, stabilite prin lege şi vizează orice venit obţinut şi orice bun deţinut. Există impozite directe, cum sunt cele din salarii, din chirii, impozitul pe profit sau impozitul pe proprietate, și impozite indirecte, care sunt cele gestionate de către unităţi economice, însă suportate de către consumatori. Aici pot fi amintite Taxa pe Valoare Adăugată-TVA sau taxele vamale.

În ceea ce priveşte accizele, acestea sunt taxe care vizează anumite categorii de produse de consum, respectiv alcool, ţigarete, motorină, benzină cu plumb și altele. Află mai multe despre sistemul fiscal aici.

Sistemul fiscal şi modificările aduse în anul 2023

Modificările aduse în sistemul fiscal începând cu data de 01.01.2023, au la bază legi, ordonanţe de guvern şi ordonanţe de urgenţă. Astfel, modificările fiscale au vizat impozitul pe venit, impozitul pe venitul microîntreprinzătorilor, impozitul specific hotelurilor şi restaurantelor, TVA-ul, accizele şi impozitul pe clădirile rezidenţiale. 

Modificări aduse impozitului pe venit

În ceea ce priveşte impozitele pe venit a fost modificat modul de calcul al deducerii personale, urmând a fi calculată în funcţie de salariul minim. De asemenea, mărirea deducerii a fost modificată în funcţie de salariul minim. S-au introdus şi deduceri personale suplimentare, iar indemnizaţiile de delagare sau detaşare care depăşesc trei salarii de bază, devin în 2023, impozabile.

Tot din acest an, s-a schimbat calculul ponderii cifrei de afaceri realizată în domeniul construcţiilor, din cifra de afaceri totală. A fost redus de la 30.000 lei/lună, la 10.000 lei/lună plafonul la care angajaţii din construcţii, agricultură şi industria alimentară beneficiază de scutirea de impozit CASS, scutirea de impozit pe salarii şi cota redusă CAS. 

Modificări au fost aduse şi impozitului datorat transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, de la 3%, indiferent de perioada de deţinere, la 1% în cazul imobilelor deţinute o perioadă mai mare de trei ani şi de 3%, pentru imobilele deţinute cel mult trei ani.

S-a modificat modul de calcul CAS pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente, baza de calcul anuală, fiind acum de 24 de salarii minime, comparativ cu 12 salarii minime calculate anterior. A fost reglementată impozitarea bacşişurilor, acestea neintrând în sfera aplicării TVA-ului. Sumele acestea sunt considerate „alte venituri” care vor fi impozitate cu 10%, impozit reţinut la sursă de către angajator.