Oradea

50000-35000 i.e.n. | 1800-1200 i.e.n. | 300-907 e.n. | 1111-1241 e.n. | 1323-1692 | 1700-1848 | 1848-1900 | 1900-1920 | 1920-1950 | 1950-2000

 

monede romane descoperite pe teritoriul orasului de azi omunitatile dacilor liberi din spatiul oradean au dezvoltat o civilizatie care a avut trasaturi comune cu cea de pe teritoriul locuit de aceste populatii. Influenta romana a existat, descoperirile monetare, ceramice si de alta factura de la Biharea, Rapa, Tinca sau Vasad atestand o importanta componenta romana tarzie. In decursul secolelor V-VI e.n., vechea cultura materiala a dacilor a preluat treptat caracteristicile civilizatiei romanice nord-dunarene.In aceasta perioada se atesta si prezenta popoarelor migratoare (gotii, vandalii, gepizii, avarii si hunii). Populatia autohtona a stabilit anumite legaturi cu grupurile de slavi venite sau silite sa vina in trena avarilor, urme materiale fiind descoperite la Biharea, in apropiere de Oradea.